Gå till innehåll

Registrering

Ansvarsförsäkning Ålands Försäkringar + kollektiv gruppförsäkring if
Ändrad försäkringsperiod fr.o.m. 2020-04-01!
Tecknar du försäkring fr.o.m. 1/4 2020 gäller den t.o.m. 31/12 2020, kostnad 350 kr - PG 947911-4
Vill du försäkra dig från dags dato t.o.m. 31/3 2020 tillkommer en kostnad på 17:-/månad. 
Efter 31/12 2020 blir perioden 1/1 t.o.m. 31/12 = helår - Plusgiro 947911-4
När din inbetalning registrerats på ovanstående PG-konto får du ett mejl med bekräftelse på att din försäkring trätt ikraft.

Har du frågor kontakta mig gärna:
Anders Gabre / RGMF Försäkringsansvarig      0705758151       v.ordf@rgmf.se