Gå till innehåll

Registrering

 

Ansvarsförsäkning Ålands Försäkringar + kollektiv gruppförsäkring if
Försäkringsperiod = kalenderår 1/1 t.o.m. 31/12
350 kr - PG 947911-4
När din inbetalning registrerats på ovanstående PG-konto får du ett mejl med bekräftelse på att din försäkring trätt ikraft.

Har du frågor kontakta mig gärna:
Anders Gabre / RGMF Försäkringsansvarig      0705758151       v.ordf@rgmf.se