gmfsverige

GMF Sverige God Man och Förvaltarförening
– en del av RGMF

Att vara God Man eller förvaltare är ett ensamarbete men när du blir medlem har du många kollegor som har långt att åka för medlemsträffar i en förening.
Här erbjuder vi Dig en samhörighet med möjlighet till kontakt med kollegor och trygghet med att vara försäkrad.

GMF Sverige God Man och Förvaltarförening:

Du blir medlem i föreningen genom att betala in medlemsavgiften till plusgirokonto 94 79 11-4. Uppge ditt namn och personnummer i meddelanderutan när du gör inbetalningen.  Bli medlem här!

I medlemsavgiften ingår även en ansvar- och förmögenhetsförsäkring, samt kris och olycksfallsförsäkring som tecknats av riksförbundet. Läs mer om försäkringen här https://rgmf.se/forsakring

Vårt upptagningsområde är hela Sverige där ingen RGMF förening finns i ens närhet.

Syftet med föreningen är att stötta våra medlemmar i uppdraget som God Man eller Förvaltare. Det går vi genom nås via telefon och att ha en dialog via Riksförbundet med Överförmyndarnämnder och deras organisation FSÖ och SKR m fl. Vi är en del av RGMF, Riksförbundet Gode Män och Förvaltare som bevakar medlemsföreningarnas intressen. https://rgmf.se/