Gå till innehåll

Ställföreträdare du är en värdefull person –
som medlem hos oss försäkrar vi dig!

I ställföreträdarutredningen förespråkar regeringen att alla ställföreträdare ska vara försäkrade. Vår försäkring kommer att from 1: januari 2022 att innehålla en NYHET som innebär att det ingår 3-års efterskydd efter att man slutat som ställföreträdare – för enligt lag så är man ansvarig i 3 år efter avslutat åtagande.

Ställföreträdare (God Man / Förvaltare / Förmyndare) som av Tingsrätten fått förordnande till uppdrag, vet du hur oskyddad du är om något händer när du är i ditt/dina uppdrag?
Lagen tillåter inte våra kommuner att försäkra oss och din privata försäkring gäller INTE för yrkesmässig verksamhet, dit uppdrag ingår eftersom de är arvoderade. Alltså gäller den enbart på din fritid.

GMF Sverige kan erbjuda dig en försäkringslösning som träder i kraft om olycka inträffar när du är i ditt/dina uppdrag. Detaljerad information läser du under FÖRSÄKRINGAR.

Under RGMF-FÖRENINGAR kan du välja förening att teckna medlemskap och försäkring genom. Tecknar du dig genom en RGMF-förening får du även stöd och möjlighet att inbjudas i dennes träffar, seminarier, utbildning m.m.

Finns ingen RGMF-förening i ditt område registrerar du dig på REGISTRERING.
Fyll i formuläret, skicka till oss och inbetala försäkringsavgiften till anvisat Plusgironummer.
När vi godkänt din registrering får du en bekräftelse och din försäkring träder i kraft.